หน้าแรก


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ หมู่ที่ ๒ ต.ห้วยต้อน  อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

Slideshowข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียน

 • การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) นายสันติ  สีน้อยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคองใต้เข้ารับการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในวันที่22-24 กรกฎาคม ...
  ส่ง 25 ก.ค. 2559 00:30 โดย โรงเรียนบ้านโป่งคลองใต้ สพป.ชัยภูมิ 1
 • วิทยากรอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.) นายสันติ  สีน้อยขาว ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ขั้นสูง (A.T ...
  ส่ง 25 ก.ค. 2559 00:16 โดย โรงเรียนบ้านโป่งคลองใต้ สพป.ชัยภูมิ 1
 • การประเมินรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินซ้ำ ระยะที่ 1/2559 โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ในวันที่ 13 กรกฎาคมพ.ศ.2559 
  ส่ง 24 ก.ค. 2559 23:56 โดย โรงเรียนบ้านโป่งคลองใต้ สพป.ชัยภูมิ 1
 • การอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตกับเทคนิค RCA นายสันติ  สีน้อยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคองใต้เข้ารับการอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตกับเทคนิค RCA เพื่อพัฒนาและดูแลเด็กนักเรียนตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือเด ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2559 08:46 โดย โรงเรียนบ้านโป่งคลองใต้ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมไหว้ครูนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ นายสันติ  สีน้อยขาวคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมไหว้ครูนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิประจำปีการศึกษา ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2559 08:33 โดย โรงเรียนบ้านโป่งคลองใต้ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 57 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา