หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ หมู่ที่ ๒ ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑